CATEGORÍAS
Newest First

Legumbres

Lentejas 5mm IANSA AGRO® 1 kg.
$3.790
Garbanzos IANSA AGRO® 1 kg.
$3.790
Porotos Blancos IANSA AGRO® 1 kg.
$2.890
Porotos Negros IANSA AGRO® 1 kg.
$2.790
Garbanzos 380 gr
$1.490
Lentejas 380 gr
$1.490
Arvejas Partidas 500 gr
$2.200
Productor Local
Porotos negros 500 gr
$1.790
Productor Local
Porotos Negros IANSA AGRO® 1 kg.
$2.790
Garbanzos IANSA AGRO® 1 kg.
$3.790
Lentejas 600 grs.
$3.990
Productor Local
Porotos negros grado 2 1 kg
$2.980
Productor Local
Porotos negros grado 2 1 kg
$2.470
Productor Local
Porotos blancos 1 kg
$2.150
Porotos Blancos IANSA AGRO® 1 kg.
$2.890